VRAČILO TROŠARINE ZA PLINSKO OLJE

Od 01.07.2009 je možno vračilo trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen.

Kdo lahko uveljavlja vračilo?

Pravico do vračila imajo osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost s sedežem v EU ali države članice EFTE in sicer je v letu 2011 višina za 1000 litrov plinskega olja sledeča:

 • januar: 84,4 €
 • februar: 63,12 €
 • marec: 18,05 €
 • april: 0,43 €
 • maj: 10,46 €
 • junij: 21,16 €
 • julij: 17,25 €
 • avgust: 21,87 €
 • september: 29,53 €
 • oktober: 37,34 €
 • november: 19,84 €

ter če je plinsko gorivo porabljeno za:

 • prevoz blaga z motornimi vozili z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone ali,
 • prevoz potnikov z motornimi vozili kategorije M2 ali M3.

Kdaj se lahko uveljavlja vračilo?

Upravičenec lahko vloži zahtevek mesečno,kvartalno ali letno in sicer:

 • mesečno; do konca tekočega meseca za pretekli mesec,
 • kvartalno; za obdobja januar-marec,april-junij, julij-september, oktober-december)v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja
 • letno; najpozneje do 31.03. tekočega leta za pretekli mesec.

Kombinacija različnih obdobij v okviru koledarskega leta ni mogoča!

Pristojni organ odloči o zahtevku v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka in izvede vračilo plačane trošarine v 15 dneh po vročitvi odločbe o vračilu.

Kateri dokumenti morajo biti predloženi zahtevku?

 • zahtevek za vračilo na predpisanem obrazcu,
 • kopije računov o nakupu plinskega olja,
 • kopijo evidenc, ki vsebujejo naslednje podatke:
  • registrsko oznako vozila,
  • količino in datum polnitve ter število kilometrov pri vsakem polnjenju,
 • dokazilo o opravljanju dejavnosti,
 • dokazilo o registraciji vozila.

Kakšen je postopek za vložitev zahtevka v vašem imenu?

Pred začetkom predložitve dokumentov je potrebno:

 • podpisati pooblastilo, da v vašem imenu posredujemo zahtevke pristojnemu organu,
 • podpisati medsebojno pogodbo o opravljanju storitev vračila trošarine,
 • nakazati 150,00 € na številko TRR:0201 0025 8375 956 (SWIFT CODE: LJBASI2X , IBAN:SI56020100258375956) za vzpostavitev baze podatkov za izdelavo zahtevka.

Kontaktni podatki

Be.eF.eS. d.o.o., C. v Kleče 12, LJUBLJANA

tel.: 01/500-50-70
fax.: 01/500-50-77

email: info@beefes.si

Lokacija

Nahajamo se na C. v Kleče 12 v Ljubljani in sicer v poslovni stavbi AJPES-a v Šiški.
Lokacija je odlična, saj lahko vedno parkirate na Mercatorjevem parkirišču.

zemljevidSwitch to english english