NOVA IZJEMA PRI BONITETI

Sredstva v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec namenja vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce v delovnem razmerju z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, se ne štejejo za boniteto. Istočasno zakonodajalec tudi povečuje ugodnosti manjših vrednosti, ki niso boniteta, iz 13 EUR na…

POSEBNA UREDITEV ZA MED. PREVOZ POTNIKOV V CESTNEM PROMETU

Tuji prevozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, bodo lahko s 1. aprilom 2015 lahko začeli uporabljati posebno ureditev, ki poenostavlja administrativne postopke pri identifikaciji za namene DDV ter obveznosti glede predložitve obračuna DDV. To posebno ureditev bodo lahko uporabljali davčni zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža podjetja ali poslovne enote. Tuji davčni…

DDV

DDV OBRAVNAVA PRODAJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV, STORITEV ODDAJANJA IN ELEKTRONSKIH STORITEV KONČNIM KUPCEM Na področju DDV bodo s 1. januarjem 2015 začela veljati nova pravila glede določanja kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci. Obveznost za plačilo DDV v navedenih primerih vedno nastane v državi članici…

Kongres ZRS

Be.eF.eS. d.o.o. je tudi član Zbornice računovodskih servisov pri GZS. Neven Škrokov pa je član upravnega odbora te zbornice. Letos je v Portorožu med 14. in 16. 10. potekal že enajsti kongres, katereg je Neven Škrokov tudi vodil oz. moderiral. Za člane zbornice pa tudi pripravil krajši prispevek glede zavarovanja poklicne odgovornosti v računovodskih servisih.