S programom Zaposli.me do zaposlitve 6.138 oseb

Zavod RS za zaposlovanje je 27.05.2016 objavil javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih oseb v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me« 2016/2017   Cilj programa je izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam iz ciljne skupine in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine za polni delovni čas…

Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela s 1. januarjem 2016 uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki bo po 1. januarju 2016 zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. (t.j.…

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj po 1.1.2016 samo še elektronsko

  Od 1. Januarja 2016 dalje bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM (obveza po 9.odst. 7.čl. v povezavi s 109.čl. ZMEPIZ-1). Povezava.: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/C8E25BFB17722468C1257E430031A54E?OpenDocument   Obvezna socialna zavarovanja lahko na tak način urejajo: delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva…

Športne igre

Tudi letos je Zbornice računovodskih servisov organizirala tradicionalne športne igre računovodskih servisov. Naše podjetje se jih redno udeležuje, predvsem pa poskrbi za izvirne napise na majicah. Gled športnih dosežkov pa ponavadi prednjačimo bolj v športih, ki zahtevajo manj energije, so hitro končani in se prijavi zelo malo tekmovalcev…