NOVA IZJEMA PRI BONITETI

Sredstva v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec namenja vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce v delovnem razmerju z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, se ne štejejo za boniteto. Istočasno zakonodajalec tudi povečuje ugodnosti manjših vrednosti, ki niso boniteta, iz 13 EUR na…

DAVEK NA DOBIČEK 19%

S spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS št. 86/2016, z dne 4.11.2016), ki se uporablja od 01.01.2017, se stopnja davka od dohodka pravnih oseb poveča iz 17 na 19%. Sprememba davčne stopnje bo vplivala na vsa predračunska poročila, na pripravo poslovnih načrtov za naslednja leta kot tudi na spremembo višine…

Podjetja, pozor, prihajajo novi razpisi za subvencije

Podjetja lahko letos pričakujejo vsaj 18 razpisov, na katerih bo država delila evropski denar.   Nekaj bo šlo za spodbujanje raziskovalnih projektov v podjetjih, nekaj za dvig konkurenčnosti, tudi na mednarodnih trgih. Za področje lesarstva in turizma so napovedani samostojni razpisi. Podjetja se bodo lahko letos končno začela prijavljati na razpise za sredstva iz evropskih…

Nepovratna sredstva iz EU skladov

V podjetju Be.eF.eS. d.o.o. že dvajset let skrbimo za računovodske storitve mnogih uglednih podjetij. Našim strankam zagotavljamo celovit servis z vključenim svetovanjem naših vrhunskih strokovnjakov na davčnem, kadrovskem in finančnem področju, organiziramo konference in prirejamo izobraževanja … Naše znanje, izkušnje in vpogled v stanje na slovenskem trgu, so nas vodili do sklepa, da ob novem…