NOVA IZJEMA PRI BONITETI

Sredstva v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec namenja vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce v delovnem razmerju z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, se ne štejejo za boniteto. Istočasno zakonodajalec tudi povečuje ugodnosti manjših vrednosti, ki niso boniteta, iz 13 EUR na…

DAVEK NA DOBIČEK 19%

S spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur. l. RS št. 86/2016, z dne 4.11.2016), ki se uporablja od 01.01.2017, se stopnja davka od dohodka pravnih oseb poveča iz 17 na 19%. Sprememba davčne stopnje bo vplivala na vsa predračunska poročila, na pripravo poslovnih načrtov za naslednja leta kot tudi na spremembo višine…

ON-LINE DAVČNE BLAGAJNE OD 2. 1. 2016

1. ON-LINE DAVČNE BLAGAJNE OD 2. JANUARJA 2016 Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) določa uvedbo davčnih blagajn v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju. Postopek potrjevanja računov morajo zavezanci, ki poslujejo z gotovino izvajati od 2. januarja 2016. Dodatno je bil objavljen tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju…

POSEBNA UREDITEV ZA MED. PREVOZ POTNIKOV V CESTNEM PROMETU

Tuji prevozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, bodo lahko s 1. aprilom 2015 lahko začeli uporabljati posebno ureditev, ki poenostavlja administrativne postopke pri identifikaciji za namene DDV ter obveznosti glede predložitve obračuna DDV. To posebno ureditev bodo lahko uporabljali davčni zavezanci, ki v Sloveniji nimajo sedeža podjetja ali poslovne enote. Tuji davčni…

DDV

DDV OBRAVNAVA PRODAJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV, STORITEV ODDAJANJA IN ELEKTRONSKIH STORITEV KONČNIM KUPCEM Na področju DDV bodo s 1. januarjem 2015 začela veljati nova pravila glede določanja kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci. Obveznost za plačilo DDV v navedenih primerih vedno nastane v državi članici…

Novosti s 1.1.2015 E-RAČUNI

1. E-RAČUN – KAJ MORA VEDETI GOSPODARSTVO? E-Račun je račun, ki ga izdajatelj (dobavitelj) izda prejemniku (kupcu) za opravljene storitve ali prodano blago v elektronski obliki in popolnoma nadomešča klasično izdajo računa v papirni obliki. Za gospodarstvo je pomembno poznavanje 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki ureja izdajanje računov…

PE SLO GRADBENEGA PODJETJA V NEMČIJI

Kakšni so pogoji za nastanek PE nerezidenta, kje se plačuje davek od dohodka pravnih oseb ter kako se obdavčijo plače delavcev, ki delajo v Nemčiji 1. POSLOVNA ENOTA (PE) SLOVENSKEGA GRADBENEGA PODJETJA V NEMČIJI 1.1. POGOJI ZA NASTANEK PE Slovensko gradbeno pojdete, ki opravlja dela v Nemčiji, se mora zavedati, da ima v Nemčiji stalno…

Razširjena obdavčitev pavšalistov in 80% normirani odhodki

RAZŠIRJENA OBDAVČITEV PAVŠALISTOV IN 80% NORMIRANI ODHODKI Fizične ali pravne osebe, ki že uporabljajo (ali bodo uporabljale) posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo biti seznanjene z naslednjimi spremembami, ki se začnejo uporabljati s 1.1.2015: Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) se lahko do konca marca 2015 odloči za sistem ugotavljanja davčne osnove…

Razlike med sponzorstvom in donatorstvom

Sponzorstvo (sponzoriranje, reklamiranje, oglaševanje) je pogodben odnos med sponzorjem in sponzoriranim, s katerim se sponzor zaveže nameniti določena sredstva (finančna, storitve ali v naravi) za svoje reklamiranje (promocijo) v javnosti, sponzorirani pa se zaveže, da bo z nasprotno storitvijo izvedel določene aktivnosti v smeri reklamiranja sponzorja. Sponzor prispeva sredstva z namenom promocije svojega imena, blagovne…