RAČUNOVODSTVO

Glavnino naših storitev predstavljajo računovodske storitve, ki jih opravljamo za več kot 150 domačih in tujih pravnih oseb ter zasebnikov. V našem podjetju je pomembno, da pri vodenju poslovnih knjig vzpostavimo dolgoročen partnerski odnos med našo stranko in nami. Ta temelji na zaupanju in ažurnem evidentiranju poslovnih dogodkov podjetja. Cilj je, da skupaj ustvarimo sodoben, informacijsko podprt, ter pregleden računovodski proces, ki bo informiral in ne bo le sam sebi namen.

RAČUNOVODSTVO

Kako (p)ostati konkurenčen na trgu?

Ali je moje podjetje donosno?

Smo prezadolženi in imamo slabo boniteto?

Zakaj ima moj prijatelj, ki je tudi podjetnik, več denarja kot jaz?

Trudimo se, da vam na takšna in podobna vprašanja odgovorimo.

 

Prednost dobrega računovodskega servisa je v podajanju informacij na razumljiv in uporaben način. Ravno tako je pomembna njihova pravočasnost.

Zaradi navedenih razlogov poleg »klasičnih« računovodskih opravil, izvajamo tudi:

analiza poslovanja samega podjetja v primerjavi s preteklimi leti ali s primerljvim podjetjem,
razlaga pomembnejših kazalcev poslovanja,
razlike med »dobro« in »slabo« bilanco,
priprava podatkov za zunanje analize,
izdelava poročil za tuje lastnike po njihovi metodologiji,
sodelovanje z revizorjem in izdelava računovodskega dela letnega poročila,
poenostavljen izračun vrednosti podjetja za notranje uporabnike,
organizacija računovodskega komuniciranja.

Bi želeli optimirati vaše računovodstvo?