Razlike med sponzorstvom in donatorstvom

Sponzorstvo (sponzoriranje, reklamiranje, oglaševanje) je pogodben odnos med sponzorjem in sponzoriranim, s katerim se sponzor zaveže nameniti določena sredstva (finančna, storitve ali v naravi) za svoje reklamiranje (promocijo) v javnosti, sponzorirani pa se zaveže, da bo z nasprotno storitvijo izvedel določene aktivnosti v smeri reklamiranja sponzorja. Sponzor prispeva sredstva z namenom promocije svojega imena, blagovne…