Urejanje obveznih socialnih zavarovanj po 1.1.2016 samo še elektronsko

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj po 1.1.2016 samo še elektronsko

 

Od 1. Januarja 2016 dalje bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM (obveza po 9.odst. 7.čl. v povezavi s 109.čl. ZMEPIZ-1).

Povezava.: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/C8E25BFB17722468C1257E430031A54E?OpenDocument

 

Obvezna socialna zavarovanja lahko na tak način urejajo:

  • delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

 

  • Za stranke za katere mi urejamo prijave in odjave delavcev ni sprememb. Stranke, lahko pooblastijo naš servis, da v vašem imenu opravljamo te storitve mi tudi po 1.1.2016. Potrebno je le, da nas zakoniti zastopnik vaše družbe pooblasti. Za več informacij se obrnite na sodelavki v kadrovskem oddelku.