NOVA IZJEMA PRI BONITETI

NOVA IZJEMA PRI BONITETI
Sredstva v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec namenja vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce v delovnem razmerju z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, se ne štejejo za boniteto. Istočasno zakonodajalec tudi povečuje ugodnosti manjših vrednosti, ki niso boniteta, iz 13 EUR na 15 EUR mesečno na delavca.
Vir: naš zunanji partner s področja obdavčitev
TaxSlovenia.com
Mateja Babič, LLM.
davčna svetovalka