Konferenca

slika-za-web

KAKO ZMANJŠATI ŠTEVILO DELAVCEV?
(od 10.00 do 11.00)

PREGLED MOŽNOSTI zmanjševanja števila zaposlenih v podjetju:
•    potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
•    »mehko« zmanjševanje števila delavcev: upokojitve
•    odpoved iz poslovnih razlogov – zmanjšan obseg dela

POSTOPEK odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov:
•    utemeljen poslovni razlog: ekonomski, organizacijski, tehnološki i.t.d.
•    obvestilo o nameravani odpovedi iz poslovnega razloga
•    odpoved pogodbe o zaposlitvi: odpovedni roki, višina odpravnine

Predavateljica: Alenka Maher, univ.dipl.psih. vodi Kadrovski inženiring od leta 1996 in svetuje ter izvaja operativna dela s kadrovskega področja predvsem podjetjem do 100 zaposlenih. Kadrovske storitve nudijo cca. 120 podjetjem, stalno in občasno, ko se pojavi problematika s kadrovskega področja: postopki z delovno-pravnega področja, profesionalna selekcija, splošni akti družbe, invalidski postopki, plačni sistemi …

NOVOSTI ZAKONA O DDV, KI JIH MORATE VEDETI
(od 11.00 do 12.30)

•    Spremembe glede kraja opravljanja storitev – kdaj DDV obračuna izvajalec in kdaj prejemnik storitve
•    Obračunavanje DDV po plačani realizaciji
•    Spremembe pri obračunavanju DDV, roki za oddajo poročil in obračunov
•    Spremembe mehanizma obračunavanja DDV (gradbeništvo, nepremičnine, odpadne surovine…)
•    Določitev nižje davčne stopnje DDV za določene panoge
•    Spremembe davčne zakonodaje za boj proti davčnim goljufijam
•    Uvedba solidarne odgovornosti za plačilo DDV
•    Ostale spremembe za določene transakcije

Predavateljica Alenka FRATNIK je redno zaposlena v podjetju Be.eF.eS. d.o.o. kot strokovna direktorica. Ima licenco preizkušenega davčnika  pri Inštitutu za revizijo kakor tudi licenco za davčnega svetovalca pri Zbornici davčnih svetovalcev. V podjetju svetuje tako pogodbenim kakor tudi ostalim strankam glede davčnih vprašanj, vodi celoten postopek pri davčnem inšpiciranju in zastopa stranko v skladu z Zakonom o davčnem postopku

SUBVENCIJE PODJETNIŠTVU: Razpisi za črpanje sredstev EU
(12.30 – 13.15)

•    Subvencionirana obrestna mera
•    Garancija oz. poroštva države pri najemanju posojil
•    Nepovratna sredstva
•    Financiranje obratnih sredstev z dolgoročnim bančnim virom

Predavatelj Neven ŠKROKOV vodi podjetje Be.eF.eS. od ustanovitve dalje torej od leta 1996. Svetuje glede pridobivanja ugodnih kreditov, bodisi komercialnih ali subvencioniranih. Je svetovalec za področje financ in investicij in je tudi vpisan v Katalog svetovalcev pri JAPTI-ju. Pripravi celotno dokumentacijo za prijavo na razpis skupaj z investicijskim elaboratom v skladu z Metodologijo za izdelavo investicijskih načrtov za črpanje javnih financ.

Po sklopu predavanj sledita še debata in zakuska.
Vsi udeleženci imajo zagotovljeno parkiranje na zunanjem parkirišču stavbe Centra za poslovno usposabljanje, na Kardeljevi ploščadi 27, za Gospodarsko Zbornico Slovenije.

Za stranke in povabljene goste podjetja Be.eF eS. je kotizacija brezplačna.
Več informacij: info@beefes.si