DAVČNO UGODNEJŠE IZPLAČILO BOŽIČNICE OD 1.1.2017

DAVČNO UGODNEJŠE IZPLAČILO BOŽIČNICE OD 1.1.2017
Po 01.01.2017 bodo lahko uspešni delodajalci enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati izplačali del plače za poslovno uspešnost, ki ne bo predmet davka od dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (v decembru 2016 največ 1.090,80 EUR). Del plače za poslovno uspešnost lahko imenujemo 13.
plača, božičnica, letna nagrada ipd..
Del plače za poslovno uspešnost lahko izplačujejo le tisti delodajalci, ki izpolnjujejo kriterije in merila za poslovno uspešnost in imajo dejansko pozitivne poslovne rezultate.
Pogoji za davčno ugodnejšo izplačilo božičnice so:
1.
da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca , kjer so natančno določeni kriteriji in merila, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri
delodajalcu pravico do izplačila božičnice ali
2.
da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so dorečena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.
IZJEME
Del plače za poslovno uspešnost (božičnica), ki je določena v individualni pogodbi se ne more davčno ugodnejše obravnavati. Poslovodni delavci in prokuristi lahko pridobijo pravico do izplačila davčno ugodnejše božičnice le v primeru, če se štejejo za delavca v odvisnem delovnem razmerju skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.
Primer:
Maksimalni znesek neobdavčene božičnice v 2017 bo znašal okrog 1.090 EUR, od česar se bodo v celoti obračunali in plačali socialni prispevki delavca in delodajalca. Delavec bo prejel neto izplačilo v višini 849,74 EUR, celotni strošek podjetja za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost pa bo 1.266,42 EUR.
Povpr.mes.plača v SLO:              1.558,29 EUR
Bruto 13.plača:  70%                    1.090,80 EUR
soc.prispevki delavca: 22,1%       – 241,07 EUR
neto izplačilo 13. plače:                  849,74 EUR
soc.prispevki podjetja: 16,1%         175,62 EUR
strošek podjetja:                           1.266,42 EUR
Primer:
V primeru, da so merila in kriteriji v podjetju določeni tako, da uspešnemu sodelavcu pripada letna bruto 13.plača po splošnem aktu delodajalca v višini 4.000 EUR, se izračun naredi kot sledi:
Bruto 13. plača:                           4.000,00 EUR
Bruto neobdavčeni del:              1.090,80 EUR
Bruto obdavčeni del:                  2.909,20 EUR
soc. prispevki delavca 22,1%      – 884,00 EUR
davčna osnova:                            2.266,27  EUR
akon. dohodnine: 41,0%              – 929,17 EUR
neto izplačilo:                               2.186,83 EUR
soc.prispevki podjetja: 16,1%       644,00 EUR
strošek podjetja:                          4.644,00 EUR
Del plače se lahko upošteva kot davčno ugodnejše, če je izplačano enkrat v koledarskem letu in so merila ter kriteriji natančno določeni in le v višini 1.090,80 EUR, ostali del plače do dogovorjene bruto 13. plače pa podleže tako obračunu socialnih prispevkov kot tudi obračunu dohodnine. V navedenem primeru smo izhajali iz predpostavke, da ta delavec spada v povprečju v dohodninski razred z 41 %. Neto izplačilo v tem primeru znaša 55% celotne dogovorjene bruto plače.Neto plača, merjena v strošku podjetja, znaša 47% celotnega stroška podjetja.
Vir: naš zunanji partner s področja obdavčitev
TaxSlovenia.com
Mateja Babič, LLM.
davčna svetovalka