S programom Zaposli.me do zaposlitve 6.138 oseb

S programom Zaposli.me do zaposlitve 6.138 oseb

Zavod RS za zaposlovanje je 27.05.2016 objavil javno povabilo delodajalcem za subvencionirano zaposlovanje brezposelnih oseb v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me« 2016/2017

 

Cilj programa je izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam iz ciljne skupine in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine za polni delovni čas in za 12 mesecev, bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo. V primeru zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb in invalidnih oseb z ustrezno odločbo o krajšem delovnem času, bo delodajalec brezposelne osebe lahko zaposlil za krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur tedensko in za 12 mesecev.

 

Subvencioniranje zaposlitev bo brezposelnim osebam omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove zaposljivosti. Za program je za leti 2016 in 2017 skupno namenjenih 34 milijonov evrov za vključitev 6.138 brezposelnih oseb. Program Zaposli.me 80% sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20% pa Republika Slovenija. Izvajal se bo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. 7. 2017.

 

 

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcu se bodo lahko vključevale brezposelne osebe iz naslednjih ciljnih skupin, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:

  • so starejše od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
  • so vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in stare 30 ali več let,
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2), so stare 30 ali več let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Delodajalci bodo za zaposlitev brezposelne osebe lahko prejeli različno visoke subvencije:

  • 5.000,00 EUR za zaposlitev brezposelne osebe, ki izpolnjuje en kriterij iz ciljne skupine (npr. je starejša od 50 let),
  • 6.000,00 EUR za zaposlitev brezposelne osebe, ki izpolnjuje dva kriterija iz ciljne skupine (npr. je dolgotrajno brezposelna in hkrati starejša od 50 let),
  • 7.000,00 EUR za zaposlitev osebe, ki izpolnjuje tri ali več kriterijev iz ciljne skupine (npr. je dolgotrajno brezposelna, starejša od 50 let in nižje izobražena).

 

Vir: MDDSZ

Več informacij dobite na tej povezavi :

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novo-javno-povabilo-zaposli-me