PRVI IZZIV 2015 – subvencija za zaposlitev mladih

PRVI IZZIV 2015 – subvencija za zaposlitev mladih

Na novem javnem povabilu Prvi izziv 2015 lahko delodajalci iz vse Slovenije pridobite subvencijo za zaposlitev v vrednosti 7.250 EUR. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 06. 2016.

Subvencijo lahko pridobite za zaposlitev mlajših od 30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, če so bili pred tem najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu, ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev neprekinjeno za polni delovni čas in vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. Za zaposlitev s krajšim delovnim časom na podlagi odločbe o invalidnosti se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Več informacija na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje oz. tej povezavi;
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015