Finance

Kakšen dan! Dve postrvi danes zjutraj in predlog letnega proračuna ministra za finance popoldne.

(Chamberlain, Neville, 1869-1940)

Finančni inženiring pomeni, da gospodarskim subjektom izberemo ugoden finančni vir in zanj pripravimo ustrezno dokumentacijo. Ustrezen finančni vir je lahko dolgoročno bančno posojilo s subvencionirano obrestno mero, neposredne subvencije za izvedbo investicije ali ureditev zavarovalne garancije v konkretnem poslu.
Pripravimo celotno dokumentacijo kot npr. investicijski načrt pri pridobivanju sredstev EU, poslovni načrt za banke, prijavni obrazec za posamezen razpis ipd.
Želite, da vaše podjetje (p)ostane inovativno in konkurenčno?
Kako priti do finančnih virov za nove tehnologije, inovacije, nove ideje hitro in ugodno?
Kdo lahko to uredi namesto vas?
Be.eF.eS. d.o.o. je z zunanjimi sodelavci zato ustanovil skupino strokovno usposobljenih sodelavcev in vam nudimo celovito podporo pri izvedbi projektov – od izdelave študij, planov, načrtov, svetovanja, pomoči do analize rezultatov in merjenja učinkovitosti rezultatov projekta.
Projekte lahko financirate iz:
• domačih skladov (Slovenski podjetniški sklad, Eko sklad, Javni sklad RS za regionalni razvoj …)
• EU skladov (Eureka, strukturni skladi, okvirni programi, Cultura …) ali z
• bilateralnimi projekti (izvedba na nivoju medsebojnih dogovorov dveh držav),
pri tem pa vam nudimo pomoč s spremljanjem, opozarjanjem in preučevanjem ustreznih razpisov, pomagamo pri iskanju partnerjev, izvedemo prijavo projekta, nudimo usklajevanje med partnerji in vodimo projekt.
Hkrati vam naši finančni svetovalci pomagajo pri financiranju vašega poslovanja in sicer:
• koliko obratnih sredstev potrebujete?
• v koliko dnevih vam plačujejo oz. plačujete?
• vas bremenijo prevelike zaloge?
• iz česa financirate vaše poslovanje?

Bi želeli optimirati poslovanje? Naročite se na brezplačni posvet! >>