ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH ZAPLETOV PRI DVOJNIH REZIDENTIH

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH ZAPLETOV PRI DVOJNIH REZIDENTIH
V Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS št. 63/2016, z dne 7.10.2016) je z namenom odprave obremenjujočih postopkovnih pravil uvedena izjema pri določanju rezidentstva davčnega zavezanca v Sloveniji. V primeru fizične osebe, ki je dvojni rezident in za katero je bilo že ugotovljeno, da se šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice za namene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se takšna oseba ne šteje več za rezidenta Slovenije po slovenski zakonodaji. To pomeni precejšnje olajšanje za osebe, ki imajo morebiti še vedno stalno prebivališče v Sloveniji, vendar
dejansko bivajo in so rezidenti druge države pogodbenice. Posledično v Sloveniji niso več obravnavani kot rezidenti in niso upravičeni do davčnih olajšav za rezidente, vendar so tudi izvzeti obveznosti oddaje letne dohodninske napovedi v Sloveniji.
Vir: naš zunanji partner s področja obdavčitev
TaxSlovenia.com
Mateja Babič, LLM.
davčna svetovalka