DDV

DDV

DDV OBRAVNAVA PRODAJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV, STORITEV ODDAJANJA IN ELEKTRONSKIH STORITEV KONČNIM KUPCEM

Na področju DDV bodo s 1. januarjem 2015 začela veljati nova pravila glede določanja kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci.

Obveznost za plačilo DDV v navedenih primerih vedno nastane v državi članici potrošnje. Iz navedenega razloga se je uvedla ureditev »vse na enem mestu« – mini VEM (»one stop shop mechanism« oziroma MOSS). Ta ureditev bo družbam, davčnim zavezancem za DDV namene, ki opravljajo storitve končnim potrošnikom, poenostavila izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost.
Davčni zavezanec bo uporabljal eno identifikacijsko številko za DDV namene za vse navedene storitve, opravljene v EU ter predlagal obračune DDV na en elektronski portal, iz katerega bodo ti obračuni avtomatično preneseni tistim državam članicam EU, v katere so davčni zavezanci dobavili storitve oziroma v katerih so doma končni potrošniki. Davke na dodano vrednost se plača po stopnji, ki velja v državi članici potrošnje.

Davčni zavezanec iz Slovenije, ki opravlja storitve končnim potrošnikom v EU, mora vse obveznosti po tej ureditvi izpolnjevati v Sloveniji za tekoče koledarsko leto in še dve naslednji koledarski leti. Davčnemu organu je potrebno predložiti poseben obračun DDV za vsako koledarsko trimesečje v 20 dneh po poteku obračunskega obdobja.

Primer:
Podjetje Software d.o.o. elektronsko dostavlja končnim kupcem programsko opremo za zaščito pred računalniški virusi. Končni kupec si lahko na programsko opremo naloži direktno iz serverja podjetja Software d.o.o.. Kupci te programske opreme so iz Slovenije, Avstrije in Nemčije. Zaradi nizke cene programske opreme ima podjetje Software d.o.o. veliko končnih kupcev.
Kaj mora storiti podjetje Software d.o.o., da bo izpolnilo zahteve po novi ureditvi plačevanja davka na dodano vrednost v 2015?

Podjetje Software d.o.o. mora slovenskemu davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost začne in kdaj preneha. Prijavo posreduje v elektronski obliki preko portala E-davki.
Software d.o.o. vsake tri mesece sestavi poseben obračun DDV za vsako državo posebej in obračuna DDV ter ga tudi plača do dvajsetega v naslednjem mesecu po poteku trimesečnega obdobja, npr. obračun za januar – marec 2015 se odda po E-davkih do najkasneje 20.04.2015 in se do takrat tudi plača.

Mateja Babič, LL.M. davčna svetovalka