Davki

Naša ustava deluje: zdi se, da vse obeta, da bo trajala; na tem svetu pa so zanesljivi le smrt in davki.

(V pismu Leroyu, 1798, Franklin, Benjamin, 1706-1790)

V kolikor potrebuje odgovor na davčno vprašanje, vam hitro odgovorimo znotraj našega podjetja ali pa vključimo zunanjega svetovalca, ki je specializiran za določeno davčno področje.
Skrbimo, da se ključni strokovnjaki nenehno izpopolnjujejo tako na računovodskem kot tudi na davčnem področju, saj sta funkciji neločljivo povezani. Najpogostejše storitve davčnega svetovanja, ki jih želijo stranke so:
• odgovor na konkreten davčni problem pri obdavčitvah pravnih ali fizičnih oseb
• davčno načrtovanje
• svetovanje pred davčnim dogodkom
• obdavčitve pri prodaji deležev v kapitalu
• pričetek in prenehanje opravljanja dejavnosti
• davčni vpliv pri statusnih preoblikovanjih (združitve, delitve)
• preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo
• svetovanje s področja davka na dodano vrednost
• pridobitve identifikacijske številke za DDV v Sloveniji tujim pravnim osebam
• priprava za vračila DDV tujim pravnim osebam
• interni davčni pregled (tudi delni, za določeno vrsto davka)
• zastopanje v davčnem postopku, pripombe na zapisnik, pritožba na odločbo>