Zaposleni invalidi pomagajo prebroditi krizo

Delodajalci, ki presegajo kvoto invalidov lahko od države pridobijo sredstva.

Sredstva lahko zahteva vsak, ki zaposluje invalide, ne glede na velikost in organizacijsko obliko podjetja. V kriznih časih, ko smo izčrpali vse ostale možnosti nas lahko (vsaj delno) rešuje subvencija države, ki jo vse premalo uporabljamo. Projekt je (delno) financiran s strani ESS.

Preglejte torej svoje kadre. Marsikdo se ne zaveda skritega potenciala. Osebe, ki so kot otroci obiskovali izobraževalne institucije s prilagojenim programom imajo večinoma opravljeno nižjo poklicno izobrazbo, zaradi svojih lažjih psihomotoričnih in lažjih umskih težav se štejejo za osebe, ki so težje zaposljive in imajo status invalida. So prav tako dejavni udeleženci in koristen dejavnik v družbi. Včasih imamo zaposlenega invalida s telesno hibo ali okvaro, ki je morda niti ne opazimo.

Za zaposlenega invalida nad kvoto od države pridobimo[1]:

-         oprostitev plačila prispevkov (74. člen ZZRZI)

-         nagrade za preseganje kvote 25 % minimalne plače (75. člen ZZRZI)

Če prenesemo v številke, imamo možnost za osebo, ki prejema minimalno plačo 734,15 € mesečno pridobiti:

Oproščeni prispevki ZPIZ             178,77 €

Nagrada                                     183,54 €

Seštevek                                   362,31 €

Znesek 362,31 € mesečno je vsota, ki nam letno doprinese 4.347,72 € za samo enega invalida nad kvoto. Na nas je torej odločitev ali bomo prevetrili kadre in izkoristili možnost, ki nam jo ponuja ZZRZI.

JOB


[1] Velja za podjetja, ki nimajo statusa invalidskega podjetja

 

4.2.2010

ZAKONSKE SPREMEMBE  – MINIMALNA PLAČA  (ZMinP)

Zakon stopi v veljavo 1. dan naslednjega meseca po uveljavitvi, predvidoma bo to obračunski mesec  marec 2010.

Zneski minimalne plače

Uveljavitev obdobje   Najmanj v višini Bruto   Neto
  2010   734,15   562,00
PREHODNO OBDOBJE 1. 3. 2010 do 31. 12. 2012
Uveljavitev Obdobje leto   Najmanj v višini Bruto   Neto
1. marec 2010   654,69   510,00
1. januar 2011   685,25   530,00
1. januar 2012   734,15   562,00

 

Delodajalci, ki jim grozi  večja izguba, obstoj podjetja, ali odpoved pogodb o zaposlitvi večim delavcem, lahko ta zakon uveljavljajo postopno. Vendar najdlje do 31. decembra 2011. O postopnem usklajevanju in dinamiki izplačila minimalne plače  se je potrebno posvetovati  s sindikatom in skleniti pisni sporazum. Z namero in sporazumom je potrebno obvestiti inšpektorat za delo, v izogib sankcijam. V  času posvetovanja, vendar ne dlje kot dva meseca po uveljavitvi zakona, mora delodajalec minimalno plačo izplačati najmanj v višini, določeni v prvi alineji prejšnjega odstavka.

Nepovratna sredstva iz EU skladov

Objavil Neven @ 09.12.2009, 13:01

V podjetju Be.eF.eS. d.o.o. že dvajset let skrbimo za računovodske storitve mnogih uglednih podjetij. Našim strankam zagotavljamo celovit servis z vključenim svetovanjem naših vrhunskih strokovnjakov na davčnem, kadrovskem in finančnem področju, organiziramo konference in prirejamo izobraževanja …

Naše znanje, izkušnje in vpogled v stanje na slovenskem trgu, so nas vodili do sklepa, da ob novem letu tudi sami aktivno doprinesemo k večji gospodarski moči in boljši likvidnosti slovenskih podjetij, da se bodo našemu gospodarstvu čimprej spet pokazali boljši časi. V naši “dobrodelni akciji” podarjamo…

…VAVČER ZA BREZPLAČNO SVETOVANJE.vavcer

Sklenili smo, da bomo popolnoma brezplačno in brez obveznosti podarili 50 vavčerjev za individualno, enourno osebno svetovanje s konkretnimi nasveti, kako do sredstev iz skladov Evropske unije, da bomo s tem pomagali podjetjem do boljših poslovnih rezultatov in boljšega poslovanja v prihodnjih letih.

ZAKAJ NE BI TUDI VI PRIDOBILI NEPOVRATNA SREDSTVA IZ EU SKLADOV?

In zakaj torej ne bi tudi vi izkoristili te možnosti sami in iz prve roke izvedeli, kako do sredstev iz skladov EU, in kako izboljšati poslovanje z evropskimi nepovratnimi sredstvi?

PRIJAVITE SE ČIMPREJ -

število vavčerjev je žal omejeno, zato vas prosimo, da se nam za dogovor za vaš termin prijavite čimprej na info@beefes.si.

Kongres ZRS

Objavil Neven @ 23.11.2009, 16:41

Be.eF.eS. d.o.o. je tudi član Zbornice računovodskih servisov pri GZS. Neven Škrokov pa je član upravnega odbora te zbornice. Letos je v Portorožu med 14. in 16. 10. potekal že enajsti kongres, katereg je Neven Škrokov tudi vodil oz. moderiral. Za člane zbornice pa tudi pripravil krajši prispevek glede zavarovanja poklicne odgovornosti v računovodskih servisih.

beefes3

Športne igre

Objavil Neven @ 23.11.2009, 16:37

Tudi letos je Zbornice računovodskih servisov organizirala tradicionalne športne igre računovodskih servisov. Naše podjetje se jih redno udeležuje, predvsem pa poskrbi za izvirne napise na majicah. Gled športnih dosežkov pa ponavadi prednjačimo bolj v športih, ki zahtevajo manj energije, so hitro končani in se prijavi zelo malo tekmovalcev…

beefes11

Razlike med sponzorstvom in donatorstvom

Objavil Neven @ 12.06.2009, 11:36

Sponzorstvo (sponzoriranje, reklamiranje, oglaševanje) je pogodben odnos med sponzorjem in sponzoriranim, s katerim se sponzor zaveže nameniti določena sredstva (finančna, storitve ali v naravi) za svoje reklamiranje (promocijo) v javnosti, sponzorirani pa se zaveže, da bo z nasprotno storitvijo izvedel določene aktivnosti v smeri reklamiranja sponzorja.

Sponzor prispeva sredstva z namenom promocije svojega imena, blagovne znamke … torej svoje podobe v javnosti. Gre za poslovni partnerski (odplačni) odnos med sponzorjem in sponzoriranim, kjer se reklamiranje navadno vrši v časopisu, radiu, televiziji, preko interneta …

Preberite celoten prispevek »

Članek v časniku Finance; 25.05.2009

Leto 2008 se je tudi v računovodskem smislu dokončno poslovilo. Plod ažurnega in natančnega evidentiranja poslovnih dogodkov je letno poročilo, v širši javnosti bolj poznano pod imenom »bilanca«. Vsak podjetnik se rad pohvali, da je v preteklem letu dobro delal in dosegel še boljše rezultate kot prejšnja leta. Napredek vidi predvsem pri povečevanju prihodkov in poslovanju z novimi poslovnimi partnerji.

V času debelih krav, kot je popularno definirati pretekla ugodna poslovna obdobja, sta bila prav povečanje prihodkov in pridobivanje novih poslovnih partnerjev za marsikoga najpomembnejša. Zdaj, ko je čas neugoden za razvoj poslovanja, pa se sprašujemo, kje so rezerve za zniževanje stroškov, kako prebroditi likvidnostne težave, ali smo sploh konkurenčni, produktivni, ali je naša dodana vrednost dobra… Vse to in še kaj pa je razvidno iz letnih poročil, s katerimi posredno obveščamo javnost z zakonsko predpisano javno objavo.

Preberite celoten prispevek »

Vse pravice pridržane © 2009 BE.EF.ES d.o.o. : produkcija - Design, oblikovanje, optimizacija, oglaševanje: oglaševalska agencija Connecta
Prispevki (RSS) in Komentarji (RSS).